Liczby graniczne dla oceny zawartości potasu w glebie

Zawartość K2O mg/100 g gleby
Gleby mineralne Gleby organiczne
bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie
Bardzo niska do 2,5 do 5 do 7,5 do 10 do 30
Niska 2,6 – 7,5 5,1 – 10 7,6 – 12,5 10,1 – 15 31 – 60
Średnia 7,6 – 12,5 10,1 – 15 12,6 – 20 15,1 – 25 61 – 90
Wysoka 12,6 – 17,5 15,1 – 20 20,1 – 25 25,1 – 30 91 – 120
Bardzo wysoka od 17,6 od 20,1 od 25,1 od 30,1 od 121