Doradztwo nawozowe

Stosowanie odpowiednich dawek nawozów uzależnionych od zasobności gleby czy planowanej uprawy jak i rozłożenie ich odpowiednio w czasie jest niezwykle ważne dla uzyskania oczekiwanych plonów

Opracowywane przez specjalistów Agrospot zalecenia nawozowe opierają się nie tylko na wynikach analizy chemicznej gleby ale uwzględniają także szereg bardzo ważnych czynników takich jak: informacje o przedplonie, przewidywany plon rośliny uprawnej, stosowanie nawozów naturalnych, przygotowanie gleby czy też kategoria agronomiczna gleby.

Dodatkowym wynikiem zaleceń nawozowych przygotowanych w ramach doradztwa nawozowego może być mapa precyzyjnego nawożenia (VRAVariable Rate Application) dla gospodarstw planujących stosować metody rolnictwa precyzyjnego.

Pozostałe usługi

  • PRÓBY GLEBOWE

    PRÓBY GLEBOWE

    Kompleksowa usługa z myślą o średnich i dużych gospodarstwach. Pobór prób glebowych, analiza chemiczna, mapy zasobności.

  • PRECYZYJNE NAWOŻENIE

    PRECYZYJNE NAWOŻENIE

    Z wykorzystaniem nowoczesnej techniki precyzyjnej aplikacji nawozów otrzymujemy znaczącą redukcję wydatków na nawozy i zwiększenie plonów.