Baza wiedzy

Liczby graniczne dla określenia potrzeb wapnowania

Określenie potrzeb wapnowania dla gleb mineralnych – grunty orne

Ocena potrzeb wapnowania pH w 1N KCI na glebach
bardzo lekkich lekkich średnich ciężkich
Konieczne do 4 do 4,5 do 5 do 5,5
Potrzebne 4,1 – 4,5 4,6 – 5 5,1 – 5,5 5,6 – 6
Wskazane 4,6 – 5 5,1 – 5,5 5,6 – 6 6,1 – 6,5
Ograniczone 5,1 – 5,5 5,6 – 6 6,1 – 6,5 6,6 – 7
Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1

Określenie potrzeb wapnowania dla gleb mineralnych – użytki zielone

Ocena potrzeb wapnowania pH gleby w 1N KCI
Konieczne do 4,5
Potrzebne 4,6 – 5
Wskazane 5,1 – 5,5
Ograniczone 5,6 – 6
Zbędne od 6,1

Określenie potrzeb wapnowania dla gleb organicznych

Ocena potrzeb wapnowania pH gleby w 1N KCI
Konieczne do 4
Potrzebne 4,1 – 4,5
Ograniczone 4,6 – 5
Zbędne od 5,1

Liczby graniczne dla oceny zawartości magnezu w glebie

Zawartość Mg w mg/100 g gleby
Gleby mineralne Gleby organiczne
Bardzo niska do 1 do 2 do 3 do 4 do 20
Niska 1,1 – 2 2,1 – 3 3,1 – 5 4,1 – 6 21 – 40
Średnia 2,1 – 4 3,1 – 5 5,1 – 7 6,1 – 10 41 – 80
Wysoka 4,1 – 6 5,1 – 7 7,1 – 9 10,1 – 14 81 – 120
Bardzo wysoka od 6,1 od 7,1 od 9,1 od 14,1 od 121

Liczby graniczne dla oceny zawartości potasu w glebie

Zawartość K2O mg/100 g gleby
Gleby mineralne Gleby organiczne
bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie
Bardzo niska do 2,5 do 5 do 7,5 do 10 do 30
Niska 2,6 – 7,5 5,1 – 10 7,6 – 12,5 10,1 – 15 31 – 60
Średnia 7,6 – 12,5 10,1 – 15 12,6 – 20 15,1 – 25 61 – 90
Wysoka 12,6 – 17,5 15,1 – 20 20,1 – 25 25,1 – 30 91 – 120
Bardzo wysoka od 17,6 od 20,1 od 25,1 od 30,1 od 121