Liczby graniczne dla oceny zawartości magnezu w glebie

Zawartość Mg w mg/100 g gleby
Gleby mineralne Gleby organiczne
Bardzo niska do 1 do 2 do 3 do 4 do 20
Niska 1,1 – 2 2,1 – 3 3,1 – 5 4,1 – 6 21 – 40
Średnia 2,1 – 4 3,1 – 5 5,1 – 7 6,1 – 10 41 – 80
Wysoka 4,1 – 6 5,1 – 7 7,1 – 9 10,1 – 14 81 – 120
Bardzo wysoka od 6,1 od 7,1 od 9,1 od 14,1 od 121