Liczby graniczne dla określenia potrzeb wapnowania

Określenie potrzeb wapnowania dla gleb mineralnych – grunty orne

Ocena potrzeb wapnowania pH w 1N KCI na glebach
bardzo lekkich lekkich średnich ciężkich
Konieczne do 4 do 4,5 do 5 do 5,5
Potrzebne 4,1 – 4,5 4,6 – 5 5,1 – 5,5 5,6 – 6
Wskazane 4,6 – 5 5,1 – 5,5 5,6 – 6 6,1 – 6,5
Ograniczone 5,1 – 5,5 5,6 – 6 6,1 – 6,5 6,6 – 7
Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1

Określenie potrzeb wapnowania dla gleb mineralnych – użytki zielone

Ocena potrzeb wapnowania pH gleby w 1N KCI
Konieczne do 4,5
Potrzebne 4,6 – 5
Wskazane 5,1 – 5,5
Ograniczone 5,6 – 6
Zbędne od 6,1

Określenie potrzeb wapnowania dla gleb organicznych

Ocena potrzeb wapnowania pH gleby w 1N KCI
Konieczne do 4
Potrzebne 4,1 – 4,5
Ograniczone 4,6 – 5
Zbędne od 5,1